Om att hjälpa (Søren Kirkegaard)

Om jag vill föra en människa
mot ett bestämt mål
måste jag först finna honom
där han är
och börja just där.

Den som inte kan det
lurar sig själv
när hon tror
att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå
mer än vad han gör,
men först och främst
förstå det han förstår.

Om jag inte kan det,
så hjälper det inte
att jag kan och vet mycket mer.

Vill jag ändå visa
hur mycket jag kan,
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom.